972 : Fragment eSports vs. mYinsanity eSports

Fragment eSports

VS.

mYinsanity eSports

14

de_nuke

de_mirage

16

 

12

16

Comments